⬇️

02/04/2012

Tıklayın, şəklin mənbəyinə baxın

Biz azərbaycanlılar haqda çox yazmışıq. Elə hər gün hamı nəsə yazır. Hamı lağa qoyur, aşağılayır. Nəysə, bu başqa mövzudu. Mənim dediyim bizim xalqın necə də bekar olmasıdır.

İş-sənət səhərdən-axşamacan ancaq bir-birilərinə gic-gic zarafatlar eləmək, ana-bajı xırdalamaqdı. Kitab oxumaq filan demə bunlara "zapadlo"du.

Hardansa ağıllarına qəribə şey gəlib - "təkər". Biri-birinə salam verəndə, o biri "necəsən" deməsə, bu biri "təkərdi əəə bu" deyir. Hərə digərini təkərləşdirir.

Çox bəsit xalqıq. Bəlkə də sadəcə "qara camaat" bəsitdir. Getdikcə də daha çox tündləşib qaralır.

Post a Comment: